Mapa

***ÚVOD***

Farma Milná hospodaří v současné době na pozemcích dnes jiż převáżně zaniklých żumavských obcí, kde se rozvíjelo zemědělství minimálně 650 let. Z dřívějšího mnoha strukturálního zemědělství se specializujeme předeviším na chov masného skotu. V současné době firma vyrábí kolem 210 tisíc kg hovězího masa ročně, což představuje roční prodej 500 - 520 ks. Plnému využívání trvalých travních porostů pomahá i bioplynová stanice, která za rok vyrobí kolem 2000 Mwh čisté elektrícké energie. Vzhledem k tomu, že zpracovává pouze chlévskou mrvu a travní senáž, je vysoce ekologická. Farma Milná je ekologicky hospodařící firma, která splňuje všechny podmínky ekologického hospodaření, které je v souladu s ochranou životního prostředí. Dbá na hnojení trvalých travních porostů, vrací a zařazuje léta nevyužívanou půdu do systému zěmědělského hospodaření, hnojí výhradně chlévskou mrvou a digestátem, odpadem z bioplynové stanice, rovněž vysoce ekologickým hnojivem. Firma má v této části jižní Šumavy čtyři dvory (Milná, Malšín, Muckov, Olšov) a dvůr Opalice, kde se pěstuje obilí. Stále máme na paměti, že hospodaříme v turisticky exponované lipenské rekreační oblasti a částečně i v chráněné oblasti Šumavského národního parku.