Činnost

***ČINNOST FARMY***
Nejdůležitější činností farmy je odchod skotu. Je to nosný produkt a proto je mu podřízena prakticky veškerá činnost. Náležitá péče je věnována všem kategoriím zvířat, tedy telatům, jalovicím, býčkům, matkám a kvalitním plemenným býkům. Zpočátku jsme chovali skot ve velkých stádech, ale zhruba od roku 2002 chováme skot na pastvině ve stádech v menších počtu. Skot rozdělujeme do stád po 30-ti ks matek, k tomu telata a 1 plemenný býk. Rozdělení je podle plemenné příslušnosti a barevnosti plemen.Výběru plemenných býků věnujeme velkou pozornost. Celkem máme 24 ks plemenných býků, jejichž celková cena přesahuje 2 mil. Kč.Základním plemenem je původem skotské plemeno Aberdeen Angus (AA) a k nám byl importován z Kanady. Původní černá forma ustoupila do pozadí a v současnosti křížíme červenou formu AA s farncouzským plemenem limousin a masným plemene Simmental s cílem dosažení vyššího osvalení a široké zádě. Černou formu AA však stále chováme pro její vynikající maso.Po ukončení pastevní sezóny provádíme brakaci (10-15 %) a z vlastního chovu vybereme jalovice k doplnění stád.Ostatní telata prodáme jako zástavová do celé ČR i dalších států EU.V zimě chováme všechen dobytek (kromě býků, kteří mají přístřešky (salaše) na několika místech) ve stáji. Zimní ustájení přineslo firmě velké ekonomické přínosy a výrazným způsobem zlepšilo i životní prostředí. Ekonomické přínosy jsou v úspoře krmiva (nedochází k znehodnocování části krmiva při ustájení venku, zvýšení natality, malé úhyny (do 6-ti %), protože rození telat je pod větší kontrolou.Doplňkovými činnostmi je péče o lesy a lesní činnost, myslivost a rybníkářství